Picture
שרי אריסון במרכז מימינה ג'ואנה לנדאו מקימת קינטיס וכח נשי מרשים מסביבנו.
החוויה בכללותה לוותה בהמון כוונה טובה. 
אלון מעמותת הבוגרים של 8200 התכונן לטוב שהעביר לי את הפנייה ללוות את ביקור הבלוגריות.
אני התכוונתי טוב שהצעתי להצטרף.
ג׳ואנה התכוונה לטוב שהקימה את קינטיס.
היא ענתה עם המון טוב לשאלותי- וגיליתי המון על מודעות והסברה מנק' המבט של ג'ואנה וקינטיס. לראיון המלא.
עדי עשתה את זה טוב והפיקה מצויין את הביקור.
שרי אריסון התכווננה לטוב שהקימה את ״מהות החיים״.


Picture
ריג'לה ובר (הבן שלי) לצד מדרכה ישראלית טיפוסית.
היא ענתה בטוב על שאלתי כיצד היא רואה את העתיד שלנו למול העובדות והמספרים שמנבאים אסונות?
היא ענתה (לא מתוך הדחקה והתעלמות) שהיא מאמינה שחשיבה לטוב תביא טוב. 

זה היה רעיון טוב לבקר ב"מהותי" (מרכז המבקרים של מהות החיים.) לפוסט המלא.
היתה ארוחת צהרים טעימה, מקומית ( סלט עם ריג׳לה) וטובה במסעדה הישראלית ״חדר אוכל״.

Picture
משמאל: שרי אריסון, רתם ואני במרכז "מהותי"
אבל ההחלטה הכי טובה היתה שלי,
ההחלטה לבוא עם רתם

(ביתי בת החודשיים),
ביננו,
היא גנבה את כל ההצגה. 

מה שמוכיח לי שוב ש-

״קטן זה יפה, פחות זה יותר וטוב עושה טוב״
Leave a Reply.